Συνέλευση για δημιουργία εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης (αρχείο)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7, 20:00
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΚΙΝΗ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αναρχική Ομάδα Ελευθεριακής Ανάβασης