Απάντηση στο κέιμενο γραμμένο από κάποιες που θεωρούν τον εαυτό τους φεμινίστριες/Reply to a text written by some who considered themselves as feminist

(Πήραμε την πρωτοβουλία σαν ομάδα, να μεταφράσουμε το κείμενο από τις “The Anarchist Union of Iran and Afghanistan” και “The Feminist Group of Refugees” .)

Πριν αρχίσουμε, το γεγονός ότι το κείμενο είναι χωρίς υπογραφή, μας κάνει να υποθέτουμε ότι γράφτηκε από τους εμπόρους ναρκωτικών και τους βιαστές. ή, αν δεν έχει γραφτεί από αυτούς, οι άνθρωποι έχουν αναμφισβήτητα γράψει ότι έχουν κοινά συμφέροντα με τους εμπόρους ναρκωτικών.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που αρχίζουν να πωλούν στη ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ ως μετανάστες είναι επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή και αυτό είναι γεγονός!

Πολλοί από αυτούς είναι έμποροι ναρκωτικών αλλά υπάρχουν και πολλοί μετανάστες που προτιμούν να είναι έμποροι τσιγάρων ή έμποροι τροφίμων. Το ερώτημα είναι: γιατί κάποιοι προτιμούν να πουλήσουν ναρκωτικά και άλλοι τρόφιμα ή τσιγάρα ;!

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΩΛΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ * και * ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΠΩΛΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΤΣΙΓΑΡΑ *

Κατά τη γνώμη μας ως «Αναρχική Ένωση του Ιράν και του Αφγανιστάν» και «Φεμινιστική Ομάδα Προσφύγων» το να πωλούν ναρκωτικά στα εξάρχεια είναι, εν πάση περιπτώσει, θέμα κατά της ισότητας των μεταναστών καθώς και της οικοδόμησης των κοινωνικών τάξεων.

Αλλά υπάρχει επίσης μια διαφορά μεταξύ της πώλησης χημικών ναρκωτικών και ουδέτερων ναρκωτικών.

Είμαστε ενάντια στην πώληση οποιουδήποτε είδους χημικών ναρκωτικών, αλλά για τα ουδέτερα ναρκωτικά δεν θα είχαμε πρόβλημα, εαν οι έμποροι των ουδέτερων ναρκωτικών, έκαναν μια ένωση.

Το να πωλούν ναρκωτικά και να βγάζουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με όσους πουλάνε τρόφιμα ή τσιγάρα, εκτός από το ό,τι καταστρέφει την ισότητα της κοινότητας των μεταναστών, δημιουργεί κάποιες συμπεριφορές που είναι μία από τις βάσεις της σεξιστικής συμπεριφοράς.

Όταν οι έμποροι ναρκωτικών βγάζουν περισσότερα χρήματα από άλλους, αυτό (αυτά τα περισσότερα χρήματα), θα τους δώσουν τη δύναμη, η οποία είναι η εξουσία και η αυταρχική συμπεριφορά, που είναι η συμπεριφορά των αντρών, που αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία σεξιστών και βιαστών, έτσι εμείς ως “ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ” και “ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ”, ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ.

#Cops #Mafia #Fascista

“The Anarchist Union of Iran and Afghanistan” and “The Feminist Group of Refugees”

29 Μαρτίου


Reply to a text written by some who considered themselves as feminist

Before we start with the fact that the text is without signed, we are guessing that it was written by the drug dealers and the rapists; or, if not written by them, the person or people have undoubtedly written that they has common interests with the drug dealers.

Most people who begin to sell in the BLACK MARKET as immigrants are because they have no other choice and this is a fact!

Many of them are drug dealers but also there are many immigrants who prefer to being cigarette dealers or food dealers!The question is: why some of them prefer to sell drugs and anothers food or cigarette?!

*THESES WHO ARE DRUG DEALERS EXACTLY BECAUSE SELLING DRUGS IS A EASY WAY TO MAKE A BIG MONEY* and *THIS IS AGAINST EQUALITY OF IMMIGRANTS COMMUNITY BECAUSE SOME OF THE IMMIGRANTS WHO SELLING DRUGS ARE MAKING MORE MONEY THAN WHO ARE SELLING FOOD OR CIGARETTE*

so in our opinion as “the Anarchist Union of Iran and Afghanistan” and “The Feminist Group of Refugees” selling drugs in exarchia, in any case is an issue against the equality of immigrants as well as the construction of social classes.

But also there is a difference between selling chemical drugs and neutral drugs;

we are against selling any kind of chemical drugs BUT ABOUT NEUTRAL DRUGS WE COULD HAVE NO PROBLEM IF THE NEUTRAL DRUG DEALERS MAKE A UNION.

Selling drugs and make money more than who are selling food or cigarette, except destroying the equality of immigrants community, making some behaviors that are one of the base of sexism behavior.

When the drug dealers making money more than others, it(this more money) will give them power, which is the authority and the authoritarian behavior which is the behavior of men, is the base to create sexists and rapists so we as “THE ANARCHIST UNION OF IRAN AND AFGHANISTAN and THE FEMINIST GROUP OF REFUGEES SUPPORT ANY KIND OF ACTIONS AGAINST THESE DRUG DEALERS.

#Cops #Mafia #Fascista

“The Anarchist Union of Iran and Afghanistan” and “The Feminist Group of Refugees”

29th march

via Athens Indymedia